Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

INFORMACJE O TEŚCIE PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Drodzy Szóstoklasiści,

Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim

w Szkole Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”

w Starachowicach.

 

 

Gratulujemy podjętej decyzji o aplikowaniu do naszej nowotworzonej klasy dwujęzycznej. Cieszymy się bardzo, że chcecie z nami zdobywać swobodę porozumiewania się w języku angielskim, nawiązywać nowe znajomości, zdobywać kompetencje językowe na najwyższym poziomie, czyli poszerzać własne horyzonty i perspektywy na przyszłość.

Informujemy, że kolejnym etapem rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 11 jest przystąpienie do testu predyspozycji językowych.

Test odbędzie się w budynku Szkoły przy ulicy Leśnej 2 w dniu 5.05.2021roku o godzinie 1000. Test predyspozycji językowych został przygotowywany specjalnie dla  naszej szkoły przez ekspertów i wyspecjalizowanych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Test będzie trwał 90 minut i składa się z czternastu ćwiczeń. Test nie sprawdza Waszej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, lecz odwołuje się do Waszych, szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Test przeprowadzany będzie w języku polskim, aczkolwiek będzie zawierał liczne zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Test będzie badał i diagnozował:

 • pamięć,
 • rozumienie tekstu oraz relacji składniowych,
 • rozumienie leksyki,
 • wyobraźnię i domysł językowy,
 • selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),
 • rozumowanie przez analogię,
 • dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych
  i teksty w różnych językach).

 Maksymalna liczba punktów, jaką można będzie uzyskać z testu wynosi 200, co według Regulaminu Rekrutacji odpowiada 50 punktom rekrutacyjnym. Punktacja za poszczególne zadania uwzględnia ich stopień trudności oraz ilość zadań badających daną sprawność językową.

Pierwsze ćwiczenie będzie badało Waszą pamięć. Otrzymacie tekst napisany w sztucznym języku, z którego musicie jak najwięcej zapamiętać mając na tę czynność ściśle określony czas. Dwa kolejne ćwiczenia będą opierały się na usłyszanym przez Was tekście, odczytanym przez przedstawiciela Zespołu Egzaminacyjnego. Pozostałe ćwiczenia każdy z Was będzie rozwiązywał samodzielnie we własnym tempie. Będzie to sprawdzenie Waszej sprawności posługiwania się językiem, trzeba będzie się wykazać spostrzegawczością, pamięcią i umiejętnością kojarzenia informacji pisanej w językach wymyślonych i obowiązujących w różnych krajach Europy.

Z powodu obecnych obostrzeń epidemicznych test będzie odbywał się w kilku salach lekcyjnych przy zachowaniu wszystkich wytycznych sanitarnych.

Kandydaci są proszeni o przybycie do budynku szkoły z dwudziestominutowym wyprzedzeniem w następującym porządku:

 • Uczniowie z innych szkół niż SP 11 - wejście główne od ulicy Kopalnianej (od strony Lidla),
 • Uczniowie SP 11 - wejście od ulicy Leśnej (dawne wejście do byłego gimnazjum).

Każdy przystępujący do testu powinien posiadać własne przybory do pisania, ważną legitymację szkolną oraz maseczkę zakrywającą usta i nos.

 

Bardzo prosimy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązującymi na teście umieszczonymi poniżej w załączniku.

 

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia testu predyspozycji językowych.

POWODZENIA!

Data dodania: 2021-04-30 19:06:18
Data edycji: 2021-04-30 19:24:29
Ilość wyświetleń: 1209
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej