Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2021/2022

Klasa I 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Edukacja wczesnoszkolna 

J. Dymarska, R. Kamiński,  

M. Kołaczyńska,  

B. Nadarzyńska, A. Danielewicz - Malinowska 

„Nowi Tropiciele”  

  

815/1/2017 

WSiP 

Język angielski 

Jenny Dooley, Virginia Evans 

New Smiles 1  

857/1/2017 

Egis 

3. 

Religia 

Pod red. Ks. Stanisława Łabendowicza 

„Bóg naszym Ojcem” 
Zeszyt ćwiczeń

AZ-11-01/18-RA-1/20 

Wydawnictwo
Sandomierz

  

 Klasa II 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Edukacja wczesnoszkolna 

J. Dymarska, R. Kamiński,  

M. Kołaczyńska,  

B. Nadarzyńska, A. Danielewicz - Malinowska 

„Nowi Tropiciele”  

  

815/2/2018 

WSiP 

Język angielski 

Jenny Dodey, Virginia Evans 

„New Smiles 2”

857/2/2018 

Egis

3. 

Religia 

Pod red. Ks. Stanisława Łabendowicza 

„Kochamy Pana Jezusa.” 

Zeszyt ćwiczeń

AZ-12-01/10-RA-8/13

Wydawnictwo
Sandomierz

  

  

Klasa III 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Edukacja wczesnoszkolna 

J. Dymarska, R. Kamiński,  

M. Kołaczyńska,  

B. Nadarzyńska, A. Danielewicz - Malinowska 

„Nowi Tropiciele” 

815/6/2019

  

WSiP 

Język angielski 

Jenny Dodey, Virginia Evans 

„Fairyland 3” Pupil´s Book, i-eBook, Aktivity Book Express Publishing 

15/3/2009 

Express
Publishing 

3. 

Religia 

Pod red. Ks. Stanisława Łabendowicza 

„Przyjmujemy Pana Jezusa” 

Zeszyt ćwiczeń 

RA-13-01/10-RA-5/14 

Wydawnictwo Sandomierz

  

 Klasa IV 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Język polski 

Anna Klimowicz, Marlena Durlikiewicz 

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

MEN 907/1/2017 

Nowa Era 

Język angielski 

 Jenny Dooley 

„Flash.” Klasa 4 

MEN 866/1/2017 

Egis Express Publishing 

3. 

Matematyka 

M. Dobrowolska,  

M. Jucewicz, H. Karpiński, P. Zarzycki 

„Matematyka z plusem 4.” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

  

  

MEN 780/1/2017 

GWO  

4. 

Historia  

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wjciechowski 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej 

MEN 877/1/2020/z1 

Nowa Era 

5. 

Przyroda  

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer,
 J. Stawarz 

„Tajemnice przyrody.” 

MEN 863/2017 

  

Nowa Era. 

6. 

Plastyka  

J. Lukas, K. Onak 

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

MEN 903/1/2017 

Nowa Era 

7. 

Informatyka 

M. Kęska 

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  

MEN 847/1/2020 

Nowa Era 

8. 

Technika 

Marta Łabecka, Lech Łabecki 

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

MEN 295/1/2017 

  

Nowa Era 

9. 

Muzyka 

M. Gromek, G. Kilbach 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

MEN 852/1/2017 

Nowa Era 

10. 

Religia 

pod red. ks Stanisława Łabendowicza 

„Jestem chrześcijaninem.” 
Zeszyt ćwiczeń

AZ-23-01/10-RA-2/15 

Wydawnictwo Sandomierz

  

 Klasa V 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Język polski 

A. Klimowicz,  

M. Derlukiewicz 

„Nowe słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. 

MEN 907/2/2018 

Nowa Era  

Język angielski 

  

Jenny Dooley 

„Flash.” Klasa 5 

MEN 866/2/2018 

Express
Publishing  

3. 

Matematyka 

Dobrowolska M., Karpiński M., Zarzycki P., Jucewicz M. 

„Matematyka z plusem” 

  

MEN 780/2/2018 

GWO  

4. 

Historia  

G. Wojciechowski 

„Wczoraj i dziś”  podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

MEN 877/2/2018 

Nowa Era 

5. 

Biologia  

M. Sęktas, A. Boczarowski

„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. 

MEN 844/1/2018 

Nowa Era  

6. 

Religia 

pod red. ks. Stanisława Łabendowicza 

„Bóg poszukuje człowieka” 

AZ-21-01/18-RA-2/20 

Wydawnictwo Sandomierz

7. 

Informatyka 

  

Michał Kęska 

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej. 

MEN 847/2/2019 

Nowa Era 

8. 

Technika 

  

Marta Łabecka, Lech Łabecki 

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej. 

MEN 295/2/2018 

  

Nowa Era 

9. 

Muzyka 

  

M. Gromek, G. Kilbach 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej. 

MEN 852/2/2018 

Nowa Era 

10. 

Plastyka 

  

J. Lukas, K. Onak 

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej. 

MEN 903/2/2018 

Nowa Era 

11. 

Geografia 

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz 

„Planeta nowa” do geografii dla klasy piątej. 

MEN 906/1/2018 

Nowa Era 

  

   

Klasa VI 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Język polski 

A. Klimowicz,  

M. Derlukiewicz 

„NOWE słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. 

  

MEN 907/3/2019 

  

Nowa Era  

Język angielski 

  

Jenny Dooley 

„Flash”.  Klasa 6 

MEN 866/3/2019 

Express
Publishing  

3. 

Matematyka 

M. Dobrowolska,  

M. Karpiński, P. Zarzycki,  

M. Jucewicz  

„Matematyka z plusem 6.” Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej. 

  

MEN 780/3/2019 

GWO  

4. 

Historia  

W. Surdyk – Fertsch, B. Olszewska, G. Wojciechowski 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. 

MEN 877/3/2019 

Nowa Era 

5. 

Geografia  

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński 

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. 

MEN 906/2/2018 

Nowa Era  

6. 

Biologia 

Joanna Stawarz 

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej 

MEN 844/2/2019 

Nowa Era

7. 

Religia 

pod red. ks. Stanisława Łabendowicza 

„Wierzę w Kościół” 

RA-23-01/10-RA-2/15 

Wydawnictwo Sandomierz

8. 

Informatyka 

  

Michał Kęska 

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

MEN 847/3/2018 

Nowa Era 

9. 

Technika 

  

Marta Łabecka, Lech Łabecki 

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej. 

MEN 295/3/2019 

  

Nowa Era 

10. 

Muzyka 

  

Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej. 

MEN 852/3/2019 

Nowa Era 

11. 

Plastyka 

  

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej. 

MEN 903/3/2018 

Nowa Era 

  

 

  

Klasa VII 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Język polski 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska- Mróz 

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

  

MEN 907/4/2020 

  

  

  

Nowa Era  

Język angielski 

  

 Jenny Dooley 

„Flash”.  Klasa 7 

MEN 866/4/2017 

Egis Express Publishing  

3. 

Język niemiecki 

G.Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck 

Maximal 1  

MEN 1094/1/2020 

LektorKlett 

4. 

Matematyka 

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz, Z. Bolałek, J. Lech, A. Mysior 

„Matematyka z plusem 7.” Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej. 

  

MEN 780/4/2017 

GWO  

5. 

Historia  

W. Surdyk – Fertsch, B. Olszewska 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 877/4/2020/z1 

Nowa Era 

6. 

Biologia 

Małgorzata Jefimow 

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej 

MEN 844/4/2017 

Nowa Era  

7. 

Chemia 

J. Kulawi, T. Kulawik, M. Litwin 

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 785/1/2017 

Nowa Era 

8. 

Fizyka 

M. Braun, W. Śliwa 

„To jest fizyka.” Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7. 

MEN 818/1/2017 

Nowa Era 

9. 

Geografia 

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał 

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 906/3/2019/z1 

Nowa Era 

10. 

Informatyka 

  

Grażyna Koba 

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 847/4/2020 

Nowa Era 

11. 

Muzyka 

  

M. Grome, G. Kilbach 

„Lekcja muzyki.” Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 852/4/2017 

  

Nowa Era 

12. 

Plastyka 

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak 

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 

MEN 903/4/2017 

Nowa Era 

10. 

  Religia 

pod red. ks. Stanisława Łabendowicza 

„Spotkanie ze słowem” 

AZ-31-01/10-R4-6/13 

Wydawnictwo Sandomierz

 


Klasa VIII
 

L.p. 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Numer dopuszczenia 

Wydawnictwo  

1. 

Język polski 

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska- Mróz 

„NOWE Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

  

MEN 907/5/2021/z1 

  

  

  

Nowa Era  

Język angielski 

  

Jenny Dooley

Flash students Book 8

MEN 866/5/2018 

Express Publishing, Egis 

3. 

Język niemiecki 

G.Motta, E. Krulak-Kempisty, C. Brass, D. Gluck 

Maximal 1  

MEN 1094/1/2020 

LektorKlett 

4. 

Matematyka 

Praca zbiorowa pod. red. M. Dobrowolska,  

„Matematyka z plusem 8.” Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej. 

  

MEN 780/5/2018 

GWO  

5. 

Historia  

R. Śniegocki, A. Zielińska  

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

MEN 877/5/2021/z1 

Nowa Era 

6. 

Biologia 

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas 

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

MEN 844/3/2018 

Nowa Era  

7. 

Chemia 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

MEN 785/2/2018 

Nowa Era 

8. 

Fizyka 

M. Braun, W. Śliwa 

„To jest fizyka.” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

MEN 818/2/2018 

Nowa Era 

9. 

Geografia 

T. Rachwał, D. Szczypiński 

„Planeta Nowa.” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

MEN 906/4/2021/z1 

Nowa Era 

10. 

Informatyka 

  

Grażyna Koba 

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 

MEN 847/5/2018 

Nowa Era 

11. 

Wiedza o społeczeństwie 

I. Janicka, A. Janicki,  

A. Kucia – Maćkowska,  

T. Maćkowski 

„Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej 

MEN 874/2021/z1 

Nowa Era 

12. 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

J. Słoma 

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dl bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. 

 
MEN 846/2017 

Nowa Era 

10. 

  Religia 

pod red. ks. Stanisława Łabendowicza 

„Aby nie ustać w drodze” 

  AZ - 32-01/10RA-10/13

Wydawnictwo Sandomierz

 

 

Data dodania: 2021-09-13 19:53:04
Data edycji: 2021-09-13 20:26:56
Ilość wyświetleń: 561
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej