Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Starachowicach zapewnia wysoką jakość ksztalcenia, wychowania i opieki. Jest wolna od nałogów, nietolerancji i przemocy. Staramy sie stworzyć warunki do bezpiecznej i przyjemnej nauki. Nasi uczniowie objęci są stałą opieką medyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Dlatego:

 • Dobrze przygotowujemy do następnego etapu kształcenia.  
 • Wychowujemy w duchu patriotyzmu.
 • Pielęgnujemy tradycje własnego regionu i kraju.  
 • Uczymy szacunku do nas samych i innych.
 • Proponujemy zdrowy styl życia.  
 • Dbamy o nasze środowisko przyrodnicze.  
 • Przygotowujemy do życia we współczesnym świecie.

Szkoła oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne: korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z matematyki i j.polskiego, koło j.polskiego, j.angielskiego i j.niemieckiego, koło matematyczne,  chemiczne, zajęcia: rekreacyjno-sportowe, muzyczne, historyczne, turystyczne, logopedyczne, SKS,  innowacje pedagogiczne z WF (koszykówka dziewcząt i siatkówka chłopców) . Cała społeczność dba o dobre imię i honor szkoły. Pielęgnuje zwyczaje i tradycje szkolne. Są to:

 • Ślubowanie klas pierwszych.
 • Święto Sportu Szkolnego.
 • Święto Patrona Szkoły.
 • Spotkanie wigilijne.
 • Wieczory andrzejkowe.
 • Zabawy karnawałowe.
 • Sprzątanie Świata.
  
 • Apele i uroczystości z okazji świąt narodowych i religijnych.
 • Dni Otwarte dla przyszłych uczniów i ich rodziców.
 • Konkurs Recytatorski "Złota 11 i "Mała złota 11"
 • Wspólne Kolędowanie lub Jasełka.
 • Kiermasz świąteczny.
 • Małe formy teatralne.
 • Talent Show.
 • W naszej szkoleuczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestniczą w specjalistycznych zajęciach: rewalidacyjnych, logopedycznych, rehabilitacji ruchowej itp.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Rodzice aktywnie wspołpracują z nauczycielami przy organizacji wycieczek klasowych, imprez klasowych i szkolnych oraz udzielają swojego wsparcia w realizowanych programach.

Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym jest pozytywny. Szkoła aktywnie współpracuje z: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Przedszkolami Miejskimi nr 13 i 14, Biblioteką Miejska i Pedagogiczną, Nadleśnictwem Starachowice, Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM, Stacją Sanepidu, PCK, Starachowickim Centrum Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Parafią NSJ, Państwową Szkołą Muzyczną, PTTK, MOPS, Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. J.Pazdura w Starachowicach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Lasu Koło "Kotyzka", Strażą Miejską, Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia, Łodzkim Biurem Koncertowym "Wirtuoz", WrocławskimTeatrem Edukacji "Artenes", Teatrem Współczesnym w Krakowie, Stowarzyszeniem Nauczycieli "Zdrowa Szkoła", IPN Kielce, Klubem Szachowym "Gambit", Klubami Sportowymi "Kalmar" oraz "Juwenta", Zarządem Okręgowym LOP w Kielcach, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.
Od początku swojego istnienia nasza szkoła jest liczącą się placówką oświatowo-kulturalną w środowisku.

Atutem Szkoły Podstawowej nr 11 jest doskonała baza sprzętowa. Placówka posiada 20 sal do zajęć dydaktycznych wyposażonych w tablice interaktywne, salę gimnastyczną, świetlicę ze stołówką zapewniającą ciepły posiłek, bibliotekę i czytelnię wraz z Centrum Multimedialnym, 2 sale komputerowe oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze przystosowane do pełnej realizacji procesu edukacyjnego. Bogate zestawy pomocy dydaktycznych, nie tylko zdobią szkolne pomieszczenia, ale przede wszystkim jednak stanowią cenny materiał poglądowy wykorzystywany podczas zajęć z przedmiotów ogólnych. Szkoła dysponuje wymiarową salą gimnastyczną z dobrze wyposażonym zapleczem (szatnie, magazyny), boiskami do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego. Na terenie szkolnym znajdują się też obiekty lekkoatletyczne.

Zgodnie z wymogami współczesności SP 11 wykorzystuje w swej pracy nowoczesny sprzęt komputerowy. Na wyposażeniu placówki znajdują się dwie pracownie komputerowe, w których uczymy informatyki i prowadzimy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem komputera. Pierwsza z nich to  nowatorska pracownia wyposażona w 15 terminali  pracujących od połowy marca 2018 r. wspierana Officem 365 dla Edukacji, natomiast druga to 15 komputerów PC pracujących w domenie pozyskana  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w budynku szkoły w bibliotece od września 2017 r istnieje również Centrum Multimedialne z 4 nowymi komputerami na potrzeby uczniów. Uczniowie mają możliwość korzystania z w/w pomieszczeń i sprzętu pod opieką nauczycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. Pod opieką nauczycieli uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, a także organizować życie kulturalne. Bogato wyposażona biblioteka udostępnia uczniom swój księgozbiór każdego dnia nauki szkolnej.

Szczegółowa ilość pomieszczeń w budynku

Pracownie: - ilość - 22 wyposażonych w tablice interaktywne

 • Pracownie dla klas pierwszych - 2
 • Pracownie dla klas drugich - 1
 • Pracownie dla klas trzecich - 4
 • Oddziały przedszkolne - 1
 • Sala zabaw ruchowych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 1
 • Sala do zajęć rewalidacyjnych - 1
 • Język polski - 2
 • Język angielski - 2
 • Matematyka - 2
 • Przyroda - 1
 • Historia - 1
 • Fizyka-1
 • Chemia-1
 • Muzyka - 1
 • Plastyka - 1
 • Informatyka - 2 (2 x 15 stanowisk komputerowych dla uczniów + serwer)
 • Biblioteka i czytelnia - w czytelni jest centrum multimedialne dla uczniów (4 stanowiska)
 • Gabinet logopedyczny
 • Gabinet pedagoga szkolnego
 • Stołówka szkolna
 • Świetlica szkolna
 • Szatnie dla uczniów

Blok sportowy:

 • Sala gimnastyczna (gry zespołowe)
 • Szatnie w-f - 2
 • Poza budynkiem szkoły:

  -  Boisko asfaltowe do siatkówki
  -  Boisko asfaltowe do koszykówki
  -  Boisko trawiaste do piłki nożnej
  -  Rozbieg i skocznia do skoku w dal
  -  Kort tenisowy

 

Data dodania: 2021-04-09 09:32:10
Data edycji: 2021-04-12 20:14:47
Ilość wyświetleń: 1564
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej