Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O patronie

Skrócony kalendarz życia i działalności

 • Urodził się 31 sierpnia 1912 r. we wsi Janowice k/Opatowa.
 • W 1933 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.
 • W 1943 r. mianowany podporucznikiem rezerwy.
 • W latach 1935-1939 służył w Policji Państwowej.
 • W wojnie obronnej 1939 r. do 23 września dowodził kompanią batalionu zmotoryzowanego policji, następnie przekroczył ze swoją jednostką granicę polsko-węgierską.
 • W listopadzie dostał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie został wcielony do dywizjonu artylerii w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców, a potem do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
 • 7 listopada 1941 roku po przeszkoleniu w zakresie dywersji w stopniu porucznika został zrzucony do kraju.
 • W lecie 1942 r. skierowany przez Komendę Główną Armii Krajowej do "Wachlarza", dowodził II odcinkiem w Równem.
 • Po aresztowaniu i ucieczce z więzienia wrócił do Warszawy, gdzie otrzymał zadanie odbicia z więzienia w Pińsku żołnierzy "Wachlarza".
 • W brawurowej akcji 18 stycznia 1943r. zadanie wykonał i uwolnionych więźniów przetransportował do Warszawy
 • W marcu 1943 roku został powołany na komendanta Kedywu w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej gdzie podjął pracę nad organizacją dużej jednostki partyzanckiej, która powstała pod nazwą "Zgrupowania
  Partyzanckie Armii Krajowej Ponury".
 • W wyniku operacji Niemców na Wykusie oddziały partyzanckie poniosły poważne straty. "Ponury" dokonał wówczas częściowego rozformowania i przeniósł się na wschód w lasy Pasma Jeleniowskiego
 • W grudniu 1943r. rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej został odwołany z dowództwa Zgrupowań.
 • W lutym 1944 r. odkomenderowany do dyspozycji Okręgu "Nowogródek" Armii Krajowej. Początkowo dowodził samodzielnym oddziałem partyzanckim, a następnie VII batalionem 77 p.p. Armii Krajowej.
 • Poległ 16 czerwca 1944 r., pod Jewłaszami, w czasie jednego z udanych ataków na obiekty niemieckie. Pośmiertnie został awansowany do stopnia majora; był odznaczony Krzyżem Walecznych dwukrotnie i Krzyżem Virtuti Militari IV klasy.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA

1. Przygotowanie wniosku o nadanie imienia- luty 2007
- wniosek do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- nawiązanie współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, panem Szczepanem Mrozem;


2. Zapoznanie z sylwetką Patrona - luty 2007

 lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego i lekcje historii  z wykorzystaniem fragmentów książki Cezarego Chlebowskiego "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" oraz innych materiałów źródłowych;

3. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej Patrona - luty 2007 - prezentacja sylwetki Patrona na tablicy;

 

4. Wykonanie gazetek klasowych prezentujących postać Patrona - marzec-kwiecień 2007 - prezentacja klasowych gazetek tematycznych;

5. Zorganizowanie wycieczki SU do Gimnazjum im. mjr J. Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie.- marzec 2007 - nawiązanie współpracy z Gimnazjum im. mjr J. Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie;

6. Przygotowanie i przeprowadzenie Dni Teatru i Poezji. - marzec- 2007 - Konkurs Recytatorski "Złota 11" w ramach Dni Teatru i Poezji o tematyce wojennej "Idą, idą leśni...";

7. Wykonanie kroniki Patrona Szkoły- kwiecień - październik 2007

8. Spotkanie z żołnierzami AK, towarzyszami broni "Ponurego" oraz historykami i pisarzami zajmującymi się tematyką wojenną .- kwiecień - maj 2007
- spotkania, pogadanki, dyskusje, wykłady dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły;


9. Przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej pt. "Wojskowe buty, żołnierski los".- maj 2007 - Festiwal Piosenki Żołnierskiej klas 0 - VI.


10. Zorganizowanie wycieczek do miejsc życia Patrona i do miejsc Jemu poświęconych. Lekcje historii w terenie.- maj - czerwiec 2007
- gawędy, wycieczki autokarowe, piesze, rowerowe; Janowice - Wykus - Wąchock; - W słoneczną, sobotę 19 maja 2007r. uczniowie naszej szkoły na rowerach wraz z opiekunami Lilą Adamczyk i Dorotą Próchnicką pojechali do Wąchocka. Leśnymi drogami, przez Lipie i Kapliczkę Św. Jacka dojechaliśmy do klasztoru. Zwiedziliśmy muzeum, oglądaliśmy liczne pamiątki związane z historią Polski m.in. sztandary, odznaczenia, rękopisy sławnych Polaków, broń z okresów powstania styczniowego i II wojny światowej. Ponadto zwiedziliśmy stary kościół, kapitularz i refektarz. Zapoznaliśmy się z 800 letnią historią klasztoru Cystersów w Wąchocku. W klasztorze, gdzie umieszczona jest tablica pamiątkowa kryjąca prochy legendarnego dowódcy oddziałów Armii Krajowej "Ponurego", oddając mu hołd złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Na rynku pod pomnikiem "Ponurego" uczniowie wysłuchali krótkiej gawędy o jego życiu, walce i bohaterskiej śmierci. A potem nad Kamienną urządziliśmy piknik z ogniskiem, graliśmy w piłkę i odpoczywaliśmy przed powrotem do Starachowic.


- Już po raz trzeci, w dniu 20 czerwca 2007r., członkowie SKKT powędrowali na rajd w Góry Świętokrzyskie. W tym roku trasa nasza przebiegała przez Janowice - Pasmo Jeleniewskie do Paprocic. W Janowicach zwiedziliśmy Izbę Pamięci poświęconą Janowi Piwnikowi "Ponuremu", która znajduje się w jego rodzinnym domu. W małej izbie zgromadzonych jest bardzo wiele pamiątek po "Ponurym", m.in.: świadectwa, zdjęcia, klucz z rozbitego przez jego oddział więzienia w Pińsku, mapy, obrazy. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć ruszyliśmy na szlak. Wędrowaliśmy Pasmem Jeleniewskim, zdobyliśmy Szczytnik, miejsce gdzie w listopadzie 1943r. "Ponury" wraz ze swoimi żołnierzami, po walkach na Wykusie, założył obóz. Rajd zakończyliśmy w przepięknej miejscowości Gór Świętokrzyskich - Paprociach.


11. Udział w uroczystościach na Wykusie w rocznicę śmierci Patrona.- maj - czerwiec 2007 - złaz, spotkania na Wykusie - przedstawiciele klas III, IV, V;
 - W dniu 16 czerwca 2007 r. delegacja uczniów naszej szkoły, wraz z dyrekcją, wzięła udział w uroczystościach związanych z 50-leciem Kapliczki na Wykusie. Ponad pół wieku temu grupa Żołnierzy "Ponurego" i "Nurta" postanowiła, że godnym pomysłem na uczczenie pamięci poległych żołnierzy AK w latach wojny 1943 - 1944 będzie Pomnik - Kapliczka postawiona na Wykusie. W dniu 15 września 1957r. odprawiona została pierwsza msza święta na polanie Wykus w trakcie której została odsłonięta i poświęcona Kapliczka - Pomnik, ze stu dwudziestoma trzema wyrytymi pseudonimami poległych partyzantów. Zgromadziła ona tysiące żołnierzy i dowódców oddziałów Armii Krajowej i ludzi z całej Polski. To pierwsze powojenne spotkanie dawnych towarzyszy broni dało początek powstaniu Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt". Także i dzisiaj Polana Wykus zgromadziła się bardzo dużo osób z całej Polski. Byli ostani żyjący żołnierze "Ponurego", m.in. p. Zdzisław Rachtan "Halny". Uroczystość rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna i zbiórką pocztów sztandarowych oraz pododdziałów zorganizowanych (policja, harcerze, studenci, młodzież szkolna). Następnie odprawiona została msza święta w intencji żołnierzy "Nurta" i "Ponurego". Odbył się apel poległych, po czym uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed Kapliczką Matki Boskiej Bolesnej z Wykusu. Harcerskie ognisko na Polanie zakończyło obchody. Dla uczniów biorących udział w tej imprezie było to wielkie przeżycie i ciekawa lekcja historii.


12. Zorganizowanie Rajdu Szkolnego "Tropami Ponurego". - czerwiec 2007 - rajd klas 0 - III do Wąchocka, rajd klas IV - VI na Wykus, gawęda;
Szkolny rajd "Tropami Ponurego" odbył się w dniu 15 czerwca 2007r. Klasy młodsze pomaszerowały do Wąchocka. Celem rajdu było przybliżenie dzieciom postaci sławnego Polaka. Przeszli trasę: z Bugaju (droga przeciwpożarowa nr 6) do Wąchocka. Odpoczywali przy Kapliczce św. Jacka. W Wąchocku zwiedziły Klasztor O. Cystersów, zapalili znicze przy tablicy pamiątkowej i przy pomniku mjr Jana Piwnika "Ponurego". Chwilą ciszy uczciły pamięć poległych. Była to wspaniała lekcja historii w plenerze. Na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Rajd urozmaicił powrót do domu kolejką podmiejską. Dla wielu uczniów była to pierwsza taka podróż. W rajdzie brało udział 90 uczniów (kl. I -34, kl. II - 20, kl. III - 36). Klasy starsze IV - VI, wędrowały na Wykus. Jedna grupa z ul. Nowowiejskiej, czarnym szlakiem przez Obóz Langiewicza, a druga z ul. Południowej, szlakiem starych leśnych kolejek wąskotorowych. Na Polanie Wykus mieliśmy wspólne ognisko. Przy Kapliczce Matki Boskiej Bolesnej z Wykusu, upamiętniającej walkę o niepodległość prowadzona przez żołnierzy Armii Krajowej na Ziemi Świętokrzyskiej uczniowie wysłuchali gawędy o "Ponurym" i jego partyzantach. Uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy oddali hołd poległym ze Zgrupowań Partyzanckich AK.

13. Udział w odsłonięciu i poświęceniu Kamienia - Pamięci na Wzgórzu 326, zwanego "Kropką".- wrzesień-2007 - złaz, spotkania na "Kropce" - przedstawiciele klas III, IV, V;
W sobotnie popołudnie, 8 września 2007 r. grupa uczniów, członków SKKT, wraz z opiekunami Lilą Adamczyk i Dorotą Próchnicką, wzięła udział w odsłonięciu i poświęceniu Kamienia - Pamięci na Wzgórzu 326, zwanego "Kropką". To tu obozowali w czasie II Wojny Światowej Żołnierze "Ponurego" i "Nurta". Ta urokliwa leśna polana w tym dniu zgromadziła kilkaset osób. Obecni byli żołnierze Armii Krajowej, harcerze, leśnicy, młodzież szkolna i wiele innych osób związanych z legendą "Chłopców z Lasu". Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe ze Starachowic, Bodzentyna, Wąchocka i Suchedniowa. Po uroczystej mszy świętej żołnierze AK: Zdzisław Rachtan "Halny", Bolesław Ciesielski "Farys II", Lucjan Krogulec "Lutek" i Tadeusz Chałupczak "Wierzba" odsłonili Kamień - Pamięci ufundowany przez Nadleśnictwo Suchedniów. Po części oficjalnej i złożeniu kwiatów przez delegacje, mogliśmy chwilę porozmawiać z Panem Zdzisławem Rachtanem "Halnym" - Przewodniczącym Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich "Ponury" - "Nurt", oraz zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie. A potem zaraz już było ognisko, przepyszna grochówka ugotowana przez leśników i powrót pieszo ostępami leśnymi do Starachowic.


14. VI Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie.26.09.2007
- W dniu 26 wrzePnia 2007 roku członkowie SKKT pod opieką pani Małgorzaty Rowińskiej oraz reprezentanci kl. IV-VI przygotowujący się do konkursu wiedzy o majorze Janie Piwniku "Ponurym" pod opieką p. Magdaleny Domańskiej wzięli udział w VI Wrześniowych Spotkaniach Dzieci i Młodzieży na Wykusie. W trakcie spotkania na polanie wysłuchaliśmy wspomnień żołnierzy AK, gawędy druhny Anny Skibińskiej, zapaliliśmy znicze pamięci przy Kapliczce, zaprezentowaliśmy plakat na temat Wykusu i ogladaliśmy plakaty uczniów z innych szkół. następnie wysłuchaliśmy występu zespołu muzycznego "Wiarusy" i sprobowaliśmy żołnierskiej grochówki. W pięknym leśnym plenerze była to niezapomniana lekcja wychowania patriotycznego. Po zakończonych uroczystościach udalismy się na Barwinek i zbocze zwane przez partyzantów "Kropką", gdzie p. Szczepan Mróz - strażnik partyzanckiej historii i znawca dziejów Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej opowiadał nam dzieje oddziałów partyzanckich działających w naszym rtegionie pod dowództwem mjr. J. Piwnika "Ponurego". Miła gawęda trwała jeszcze w czasie ogniska i pieczenia kiełbasek.

15. Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Partyzancka dola"- maj - wrzesień 2007 - prace plastyczne dzieci klas I - VI;
- W dniu 25.10.2007 r. nastąpiło rozstrzygniecie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Partyzancka dola". Organizatorami konkursu były nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach p. Joanna Migała i p. Beata Kroczek.W konkursie wzięli udział uczniowie starachowickich szkół podstawowych: 1,2,9,10,11. Wpłynęło 87 prac. O ocenę prac poproszono wykwalifikowaną kadrę z ogniska plastycznego, w składzie:
p. Maria Drozdowska - artysta plastyk - przewodnicząca;
p. Ewa Wyczesana - artysta plastyk;
p. Sylwester Kiełek - artysta plastyk.
Jury oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych: I - III i IV - VI. Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii klas I - III:
I nagroda Kamil Kamiński - kl. III SP nr 10
II nagroda Kacper Pastuszka - kl. I SP nr 11
III nagroda Aleksandra Przepiórka - kl. III SP nr 10
Ewa Kosiór - kl. III SP nr 10.
W kategorii klas IV - VI:
I nagroda Aleksandra Jagieła - kl. IV SP nr 1
II nagroda Małgorzata Perchel - kl. IV SP nr 11
III nagroda Agata Ryska - kl. IV SP nr 9
Wyróżnienia:
Hubert Sobulski - kl. IV SP nr 9,
Sylwia Kozieł - kl. IV SP nr 1,
Małgorzata Drela - kl. IV SP nr 11.

16. Przeprowadzenie quizu wiedzy o Patronie.październik 2007 - quiz II etapowy (pisemny i ustny), klasy IV - VI;
W dniu 23.10.2007 r..odbył się wewnątrzszkolny turniej wiedzy o Janie Piwniku. Celem turnieju było przybliżenie wiedzy o postaci patrona, jego życiu, działalności, poznanie miejsc i wybitnych postaci związanych z historią naszego regionu, utrwalenie w pamięci osób godnych szacunku. Organizatorami konkursu byli: p. Urszula Grudnik, p. Magdalena Nowak i p. Krzysztof Wójcik. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje klas. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 25.10.2007 r. Zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców szkoły. Na podsumowanie konkursu zostali zaproszeni p. Stefan Derlatka i p. Stanisław Kępiński - żołnierze AK, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Druh S. Derlatka opowiedział zebranym na sali o losach wojennej partyzantki, o znajomości z Janem Piwnikiem oraz o innych ciekawostkach historycznych. Uczniowie podziękowali za ciekawą gawędę.

17. Wykonanie wystawy okolicznościowej o Patronie.- październik - listopad 2007 - wystawa z wykorzystaniem różnorodnych prac: plastycznych, literackich, zdjęć, albumów;

18. Przygotowanie i przeprowadzenie wieczornicy pt. " Był taki czas".- maj - czerwiec 2007 - wiersze, piosenki, wspomnienia z czasów wojny dla przedstawicieli klas III - VI, nauczycieli i rodziców;


19. Przygotowanie folderu o szkole. - październik - listopad 2007

20. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole połączonej z 40-leciem istnienia placówki.listopad 2007 - uroczysta akademia i msza św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego dla społeczności szkolnej, rodziców i nauczycieli.
W dniu 23.XI.2007 r. obchodziliśmy 40-lecie naszej szkoły i uroczyste nadanie imienia majora Jana Piwnika "Ponurego". Do tych wydarzeń przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz kanonik Aleksander Sikora poświęcił nasz sztandar i wygłosił piękne kazanie na temat Patrona, jego życia i działalności. W uroczystościach w kościele i szkole wzięli udział liczni goście. Obecni byli: siostrzeniec majora pan Mieczysław Sokołowski, bratanica pani Teresa Piwnik, żołnierze komendanta - pan Zdzisław Rachtan "Halny", pan Kazimierz Wroniszewski "Konrad". Władze miejskie i powiatowe reprezentowali - pan Wojciech Bernatowicz, pani Wanda Balcerzak - Judasz, pan Dariusz Nowak, pan Andrzej Matynia, pan Andrzej Sendecki, pan Jan Wzorek, pani Jadwiga Maciejczak. Przybyli poprzedni dyrektorzy "jedenastki", emerytowani nauczyciele, uczniowie. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał pani dyrektor, przewodniczącej Rady Rodziców i przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu szkole imienia. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej "Ponuremu". Dokonali tego: pani Teresa Piwnik, pan Mieczysław Sokołowski, pan. Zdzisław Rachtan "Halny", pan Kazimierz Wroniszewski "Konrad". Po części oficjalnej, przemówieniach i życzeniach dla "jubilatki" obejrzeliśmy wieczornicę "Bo przecież trzeba czas przemienić" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Spektakl słowno - muzyczny poświęcony "Ponuremu" dostarczył wszystkim wielu wzruszeń. Na koniec dzieci z klas II i III tak wesoło i pięknie zaśpiewały piosenki żołnierskie, że cała sala śpiewała razem z nimi. Potem przyszedł czas na lampkę szampana, tort urodzinowy i poczęstunek w świetlicy szkolnej i w sali leśnej. Wszystkim najbardziej smakował bigos, wojskowa grochówka i smalec, choć nie brakowało amatorów sałatek, wędlin i przekąsek. 40 lat już minęło, ale kolejne jubileusze przed nami.

Data dodania: 2021-04-09 09:46:58
Data edycji: 2021-04-12 20:14:20
Ilość wyświetleń: 1265
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej