Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń do klasy dwujęzycznej. Jutro, tj. 16. maja 2024r. kandydaci przystąpią do Testu Predyspozycji Językowych. Zapraszamy o 13.00 w budynku Ekoszkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Erasmus+

Strona projektu  https://anger-free-classes.eu/

 

Informacje o projekcie

 

W roku szkolnym 2020/2021 SP11 przystępuje do realizacji dwuletniego projektu: Peaceful schools with Anger-free classess (Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu). Jesteśmy szkołą koordynującą, naszymi partnerami są szkoły podstawowe z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii. Nadrzędnym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk między partnerami, podniesienie kompetencji kadry w kwestii walki z gniewem wśród uczniów oraz nabycie przez uczniów umiejętności znajdywania właściwych rozwiązań w sytuacji, gdy ich pierwszą reakcją jest gniew i złość.

W ramach realizacji projektu szkoły wspólnie opracują i wdrożą Program Kontroli nad Gniewem, który w pierwszej kolejności pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu szkolnym, wobec kolegów i w sytuacji niepowodzeń szkolnych. Długofalowe działanie programu pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu pozaszkolnym i przyniesie pozytywny wpływ na ich dorosłe życie.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań lokalnych, które będą miały miejsce w każdej ze szkół równolegle, oraz mobilności dla nauczycieli i uczniów. W realizację projektu chcemy zaangażować wszystkich nauczycieli i uczniów, z największym naciskiem na grupę wiekową 10-13 lat.

Budżet projektu wynosi łącznie 142 815,00 Euro, z czego nasza szkoła otrzyma 29 695 euro. Pieniądze te będą wykorzystane na wdrażanie projektu zarządzanie nim, oraz mobilności nauczycieli i uczniów.

Termin

Opis

Wrzesień 2020

·        Wybór zespołu koordynującego działania w szkole  i rozdzielenie zadania między jego członków

·        Zorganizowanie spotkania online z partnerami projektu na platformie eTwinning

·        Zaprezentowanie założeń projektu Radzie Pedagogicznej, uczniom, rodzicom i szerszej społeczności szkolnej

·        Zaprezentowanie założeń projektu na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie

·        Podpisanie umowy z Agencją Narodową

Październik 2020

·        Utworzenie grupy partnerskiej/odświeżenie na Twinspace, WhatsApp, Msn, Facebook

·        Utworzenie strony www projektu

·        Wybór uczestników na mobilność C1 (Turcja) – 2 nauczycieli

·        Przygotowanie do realizacji zadań zaplanowanych dla uczestników mobilności C1 (ankieta, opracowanie narzędzi do pracy podczas spotkania)

Listopad 2020

·        Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Programu Kontrolowania Gniewu– szkolenie kadry podczas mobilności C1

Listopad 2020

·        Uczestnicy mobilności C1 przedstawiają swoje doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozostałym członkom Rady Pedagogicznej

·        Każda szkoła ustanawia Erasmus Club (spośród uczniów w wieku 10-13) wybierając uczniów podczas indywidualnych rozmów z uczniami chętnymi do pracy w projekcie

·        Konkurs online na logo projektu

·        Zorganizowanie prezentacji platformy eTwinning, jako narzędzia służącego realizacji projektu

·        Umieszczenie rezultatów i doświadczeń z pierwszego spotkania na stronie www szkoły, blogu projektu, Facebooku i platformie eTwinning

Grudzień 2020

·        Przetłumaczenie i przeprowadzenie ankiety „Kontrolowanie gniewu” wśród uczniów będących członkami Erasmus Club

·        Zaprojektowanie ulotki/broszury Projektu

·         Aktualizacja Tablicy Informacyjnej – zaprezentowanie zdjęć i sprawozdania z mobilności C1

·        Uczniowie projektują ekarty bożonarodzeniowe, które są umieszczane na Twinspace

Styczeń 2020

·        Utworzenie kolejnych tablic informacyjnych dla programu Erasmus+ w szkole

·        Warsztaty dla społeczności szkolnej:

1.      Pozyskanie opinii o istocie Programu Kontroli nad Gniewem – rola szkół, nauczycieli, rodzin i uczniów, 2. Podzielenie się wynikami ankiety

·        Przekazanie informacji o postępach w realizacji projektu do organu prowadzącego

·        Uczniowie rysują plakaty promujące Program Kontroli nad Gniewem

Luty 2020

·        Uczniowie ze wskazówkami nauczycieli tworzą foldery aktywności projektu, gdzie umieszczają swoje prace

·        Uczniowie projektują „maski Gniewu” w małych grupach

·        Prezentacja plakatów, masek na Twinspace

·        Spotkanie online na platformie Twinspace

·        Wybór uczestników mobilności C2 (Portugalia) – 3 nauczycieli

Marzec 2020

·        Rozpoznawanie i ograniczanie agresywnych reakcji dzięki nabytym umiejętnościom – szkolenie kadry podczas mobilności C2

Marzec 2020

·        Uczestnicy spotkania C2 dzielą się doświadczeniami z pozostałymi nauczycielami

·        Zaproszenie osoby z zewnątrz, eksperta (psycholog/psychiatra), który poprowadzi szkolenie na temat umiejętności radzenia sobie z gniewem

·        Uczniowie zaczynają tworzyć zapis swoich reakcji w formie pamiętnika

·        Uczniowie w małych grupach projektują karty wskazówek (cue cards)

·        Aktualizacja bloga Projektu

·        Opublikowanie rezultatów ze spotkania C2 na www, blogu, Fb, Twinspace

Kwiecień 2020

·        Uczniowie wykorzystują Lego, aby stworzyć historyjki prezentujące konflikty, składają z nich historyjki do zaprezentowania w formie cyfrowej na Twinspace

·        Organizacja zabaw związanych z rozwiązywaniem problemów (przyjaźń, gry integracyjne, tradycje Wielkanocne)

Maj 2020

·        Kontrolowanie Gniewu z wykorzystaniem technik relaksacyjnych – krótkoterminowa wizyta uczniów (Rumunia) – 5 uczniów, 2 nauczycieli

Maj 2020

·        Każdy z partnerów wybiera jedną z technik dramy i przez 4 tygodnie pracuje nad nią

·        Zaprezentowanie efektów pracy nad dramą na Twinspace

·        Obchody Dnia Unii Europejskiej

·        Uzupełnienie ankiet monitorujących

·        Kampania upowszechniająca działania w ramach projektu (dystrybucja broszur wśród szerszej społeczności szkolnej)

Czerwiec 2020

·        Uczestnicy spotkania C3 dzielą się doświadczeniami z pozostałymi nauczycielami

·        Ćwiczenia techniki mindfulness – zarządzanie emocjami

·        Nauczenie się 5 asanów jogi i regularne ich ćwiczenie

·        Stworzenie zestawu piosenek uspokajających/relaksacyjnych

·        Przygotowanie raportu po pierwszym roku projektu

·        Aktualizacja strony projektu i Twinspace

·        Opublikowanie rezultatów ze spotkania C2 na www, blogu, Fb, Twinspace

 

 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE OD LISTOPADA 2020 DO MARCA 2021

 

TERMIN

ZADANIA

KOMENTARZE

 

 

 

 

 

Listopad

·       Tworzenie / aktualizacja Twinspace / WhatsApp / Grupa Msn, Facebook

·       Tworzenie strony internetowej projektu

·       Wybór uczestników dla C1 Mobility

·       Rozpoczęcie przygotowania do C1

·       Przygotowanie szablonu arkusza monitorowania

·       Formularz oceny uczestnika i badania: Jak dobry jesteś w radzeniu sobie z gniewem?.

 

 

 

 

Listopad - Grudzień

·       Uczestnicy C1 dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze swoimi współpracownikami

·       Każda szkoła partnerska tworzy Klub Erasmus (9-12 latków) przeprowadzając wywiady z uczniami i wybierając chętne dzieci.

·       Online Logo Konkurs-Project Logo wybór wśród partnerów

·       Zorganizowanie seminarium eTwinning w szkołach dla nauczycieli i uczniów, aby każdy wiedział, jak działa narzędzie i wszystkie możliwości, jakie oferuje przed pierwszym spotkaniem.

·       Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli i uczniów na temat mobilności(C1) - Przesyłanie wyników I Spotkania LTT na temat projektu, strony internetowej szkoły, facebooka i eTwinning/ Twinspace

 

 

 

 

 

Grudzień - Styczeń

·       Przetłumaczenie i przeprowadzenie ankiety “Jak radzisz sobie ze złością?” wśród uczniów Erasmus Club

·       Tłumaczenie narzędzia do badania

·       Zaprojektowanie  roll-up/broszury/leaflet

·       Przedstawienie planu Mobilności(C1)

·       Uczniowie projektują świąteczne e-kartki i dzielą się za pośrednictwem Twinspace

 

 

 

 

 

 

Styczeń

·       Tworzenie tablic informacyjnych projektu Erasmus+ w szkołach 

·       WARSZTATY do społeczności szkolnej 1) w celu stworzenia opinii publicznej na temat znaczenia Programu Radzenia sobie ze złością i roli szkół, wychowawców, rodzin i uczniów, 2) do dzielenia się wynikami ankiety

·       Poinformowanie lokalnej społeczności i organu prowadzącego o projekcie

·       Uczniowie pracują indywidualnie projektując swoje plakaty o gniewie.

 

 

 

Luty

·       Nauczyciele wprowadzają uczniów do pracy przy tworzeniu "folderów aktywności projektowej", w których umieszczają całą swoje prace/ produkt / produkt końcowy

·       Uczniowie projektują Angry Maski pracujących w małych grupach

·       Uczniowie wymieniają swoje produkty (plakaty i maski) z uczniami szkół partnerskich na Twinspace

·       Twinspace Spotkanie online

·       Wybór uczestników i rozpoczęcie przygotowania do (C2) -Kompletny arkusz monitorowania.

 

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła kontynuuje realizację projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu” w ramach akcji Erasmus+. Jesteśmy szkołą koordynującą, naszymi partnerami są szkoły podstawowe z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii.

W ubiegłym roku szkolnym realizowaliśmy nasz projekt wyłącznie zdalnie. Regularnie odbywały się spotkania koordynatorów ze wszystkich krajów online. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele zadań. Uczniowie rozmawiali ze swymi nauczycielami o gniewie, wykonali plakaty dotyczące tematu projektu i maski gniewu, które posłużyły do odgrywania scenek. W głosowaniu online wybraliśmy Logo projektu, a uczniowie Erasmus Club stworzyli wspólną listę utworów muzycznych, które pomagają im się wyciszyć i nastawiają optymistycznie w trudnych sytuacjach.

Wspólnie z naszymi partnerami redagujemy stronę internetową projektu, na której można obejrzeć postępy w realizacji zadań. Można znaleźć ją pod adresem www.anger-free-classes.eu. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym uda nam się zrealizować wizyty partnerskie, z których pierwsza zaplanowana jest w listopadzie w Turcji. 

Magdalena Majchrzyk – szkolny koordynator projektu

 

Data dodania: 2021-04-11 00:06:43
Data edycji: 2021-10-12 21:59:49
Ilość wyświetleń: 849
Motto
naszej
szkoły

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kącik ucznia

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej